tenqhosting

جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

شما می توانید دامنه های موجود خود را به ما انتقال دهید. برای شروع، دامنه های خود را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنیدVerify Image    


قیمت دامین

TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 46,000تومان 46,000تومان 46,000تومان
.net 1 46,000تومان 46,000تومان 46,000تومان
.org 1 46,000تومان 46,000تومان 46,000تومان
.info 1 46,000تومان 46,000تومان 46,000تومان
.co 1 110,000تومان 110,000تومان 110,000تومان
.ir 1 7,000تومان 3,500تومان 7,000تومان

زبان: